Biogasanläggning

Varför du behöver rätt filtrering för biogasproduktion

12 februari 2020

Biogasproduktion är en viktig global industri och den tredje snabbast växande förnybara energikällan i världen. Komposterbart avfall används för att ersätta icke-förnybara fossila bränslen för energiproduktion. Genom att använda korrekt och dedikerad molekylärfiltrering kan biogas renas, vilket minskar motorkorrosion och slitage av utrustning samtidigt som man säkerställer stabil drift, vinst och att regler och förordningar efterföljs.

Läs artikel
DG logo with UN Emblem_Square_Web

Agenda 2030 – Globala mål för hållbar utveckling

05 februari 2020

Hållbar utveckling definieras av FN såsom utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. År 2015 enades världens ledare om 17 hållbarhetsmål. Dessa mål ska minska fattigdom, orättvisor och klimatförändringar och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Läs artikel
Camfil_Blogg_170921

Dyra filter är billigare än billiga!

21 september 2017

Vad är det egentligen som avgör kostnaden för att rena luften? Är det bara priset på själva luftfiltret? I till exempel upphandlingar fokuseras det ofta på själva produktpriset. Men tittar man på själva ventilationsanläggningen där luftfilter installeras är filterpriset relativt lågt, jämfört med exempelvis energikostnaden för att driva luften igenom anläggningen. Istället är det fläktens energianvändning som är det avgörande i kostnadssammanhanget.

Läs artikel
CamfilFB_170801

Äntligen semester!

06 juli 2017

Det börjar bli dags att logga ut och gå på lite välförtjänt ledighet. Kanske har du redan packat badväskan och gått ut i sommarsolen. Eller så tar du lite senare semester och hoppas på fördröjt högtryck och en god bok under trädet. På tal om högtryck och luftströmmar, i höst väntar spännande nyheter när det gäller ISO-standarden för klassificering av luftfilter.

Läs artikel
Camfil

Inför Almedalen 2017 

29 juni 2017

Almedalen i Visby är platsen där allt händer. Under hela veckan den 2-9 juli är staden fullspäckad med politiker, byggindustrier, energirådgivare, energieffektiviseringsföretag, länsstyrelser, representanter från Boverket, fastighetsägare, skolor och en mängd andra aktörer inom stora industriföretag.
 

Läs artikel
CamfilBlogg_170602

SWESIAQ ger råd vid utredning av ventilation i byggnad med innemiljöproblem

01 juni 2017

Många byggnader runt om i Sverige har en dålig innemiljö och ibland kan det vara svårt att identifiera problemet. Nu har den svenska organisationen SWESIAQ tagit fram en ny utredningsmetodik som du kan tipsa din hyresvärd eller fastighetsägare om.

Läs artikel
CamfilFB_170504

CFSS – beräkningar om luftfilter och IAQ

04 maj 2017

Camfil var den första filtertillverkaren som utvecklade ett avancerat program för beräkning av livscykelkostnaden för luftfilter. Programmet är baserat på ett stort antal mätningar av filter i praktisk användning. Därigenom kan man med stor noggrannhet förutsäga filtrets medeltryckfall och livslängd i en verklig anläggning i stället för att enbart förlita oss på teoretiska beräkningar.

Läs artikel
stampelfilterskolan_beskuren

Tänk inte bara på energiklassificeringen

24 november 2016

Det har utvecklats ett antal effektiva system för att göra det enklare att välja och köpa filter. När den årliga energianvändningen beräknas korrekt enligt Eurovent kan ett luftfilter klassificeras efter hur mycket energi det bidrar till att använda per år. Från och med den 1 januari 2015 har detta  klassificeringssystem uppdaterats, och alla medium- och finfilter kan nu klassificeras från A+ till E, där klass A+ står för den lägsta årsanvändningen och E för den högsta. Detta system liknar det  klassificeringssystem som används för vitvarors energieffektivitet i Europa.

Läs artikel
Camfil_52_M

Hur fungerar Ekodesigndirektivet för ventilationsprodukter?

02 september 2016

Ekodesign-direktivet för energirelaterade produkter, ErP, är en del i Europeiska Unionens målsättning för år 2020. Det syftar till att minska den totala energiförbrukningen och därmed utsläppen av växthusgaser med 20 procent.

Läs artikel
Camfil_42

Ren luft i Köpenhamns operahus

23 juni 2016

Köpenhamns operahus, eller Operaen på Holmen som danskarna själva kallar den, är Danmarks nationalopera och invigdes i början av 2005. Operan ritades av arkitekt Henning Larsen och bygget pågick i över tre år. Det väldiga huset ligger på holmen Dokøen, tvärs över vattnet när du står allra längst ut i Nyhavn.

Läs artikel
Camfil_40

Framtidens filterstandard – ISO16890

16 juni 2016

Snart kommer luftfilter klassificeras enligt en ny standard som heter ISO16890. Just nu är det många som vänder sig till Camfil och undrar när standarden ska implementeras och vad den innebär. I det här inlägget ska vi kort försöka bringa klarhet i vad som gäller.

Läs artikel

HBV väljer Camfil till huvudleverantör

02 februari 2016

Camfil Svenska AB har vunnit ett avtal som förstahandsleverantör av luftfilter till HBV, som är inköpscentral åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Camfils välkända luftfilter, Hi-Flo XLT, utsågs till det mest energieffektiva valet. Camfils strategi är att i första hand leverera en bra inomhusluft för människors hälsa och välbefinnande. I andra hand kommer luftfiltrets energipåverkan, då det står för drygt 30% av ventilationsanläggningens energianvändning. HBV har tagit detta till sig och valt Camfil som förstahandsleverantör av filter utav glasfibermedia, som fortfarande är det bästa materialet när det gäller mekanisk partikelavskiljning. Samtliga HBVanslutna användare av luftfilter kan nu köpa Camfils fullständiga produktsortiment av vår rikstäckande sälj- och supportorganisation.

Läs artikel

CamVane sänker energikostnaderna

02 februari 2016

På vissa platser är vintrarna extra kalla och kan ställa till problem för ditt luftfilter och ventilationssystem. Frost, snö och is täpper igen lufttillförseln vilket kräver extra mycket energi för att driva luften genom filtret och vidare in i fastigheten. Även luftkvaliteten påverkas negativt. För att lösa problemet har vi tagit fram väderskyddet Camvane, med värmekablar som effektivt håller snö och is borta från ditt luftintag.

Läs artikel

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss