Satsa på lönsamma inköp av effektiva luftfilter

11 april 2019
CamfilBlogg_170824_NKI

Hur ser din strategi ut när du köper luftfilter? Lägsta pris på inköpt produkt borde väl vara ett vinnande koncept, eller? Vi på Camfil tycker alltid att du ska tänka till en extra gång. Om du bara ser till lägsta pris när du köper filter, riskerar du att i längden förlora pengar och få en allt sämre inomhusluft.

Camfil deltar i de flesta större upphandlingar, om det inte bara är lägsta priset som är avgörande. I tidigare inlägg har vi förklarat att kostnaden för själva filtret är egentligen en liten del i hela ventilationsanläggningens driftskostnad. Luftfiltret bidrar däremot till en stor del av anläggningens energianvändning. 

 

Filtrets tryckfall påverkar energianvändningen

Anledningen är att billiga luftfilter ofta har ett högt begynnelsetryckfall. Kanske även en snabb ökning av tryckfallet över tid, beroende på dålig stofthållningsförmåga. Med andra ord så sätter luftfiltret igen sig snabbt, och ger ett extremt stort motstånd i luftströmmen. Sådant kostar kWh och det är du som får betala. Orsaken kan vara själva filtermaterialet som inte är av mest optimala sort, eller att man köper till lägsta pris och får lägre filtrerande area på grund av för liten filterarea för mängden luft.  

En annan situation kan vara att inköparen av filter börjar med att sätta ett krav på filterklass och sedan köpa filtret med lägst pris. En annan person eller avdelning tar hand om energikostnaden och vill ha ner förbrukningen av antal kWh i fastigheten. Om dessa personer samarbetar så kommer man ofta fram till ett bra upphandlingsunderlag. Det är även bra att blanda in någon som är ansvarig för en hälsosam och god inomhusmiljö för de medarbetare som har sin arbetsplats där. 

 

Beräkna filtrets Life Cycle Cost

När du valt rätt filterklass är det bra att göra en LCC-beräkning och lägga in de parametrar du behöver för att hitta ett luftfilter som ger bäst total lönsamhet. Ta hänsyn till inköp, livslängd, underhåll/filterbyte, osv. För att kunna göra en korrekt värdering av luftfiltrets parametrar, initialtryckfall och medeltryckfall för den driftstid man väljer, behövs ett komplett testprotokoll enligt ISO16890:2016. Helst då ett från ett oberoende testinstitut som till exempel RISE (tidigare SP) i Sverige eller VTT i Finland. 

Camfil kan erbjuda både oberoende testrapporter på i stort sett samtliga luftfilter som du som kund behöver och hjälp med att göra en LCC beräkning. Vi har också ett Tech Center i Trosa med alla testutrustningar som krävs för både partikelfiltrering och gasfiltrering (molekylärfilter), och du är välkommen på besök. 

Kontakta någon av våra kunniga säljare runt om i landet och be om råd och tips. Du är också välkommen att kontakta våra tekniker eller varför inte vår kvalitets- och miljöchef för att prata hållbarhet. Och glöm inte att anmäla dig till vår välrenommerade FilterSkola. Tider hittar du på vår nya webbplats camfil.se

Men glöm för allt inte att det första du gör är att se till så att filtrets avskiljning av partiklar är anpassad till behovet, alltså rätt val av filterklass. God hjälp har du av standarden EN16798-3 eller rekommendationen Eurovent 4/23-2018. Länkarna finns även på vår hemsida.

 

Glöm inte att titta in på vår nya webbsida, www.camfil.se

 

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss