Camfil och hållbarhet

28 mars 2019
camfil hallbarhet

Mer än ett halvt sekel har Camfil pratat högpresterande produkter med lågt tryckfall. Det är viktigt inom luftfiltrering för att det relaterar direkt till energianvändningen för att trycka luften genom filtret.

I början var högpresterande filtrering relaterat till skydd av processer och energibesparing till kostnader. Det här har över tiden förändrats. Numera pratar vi och våra kunder mer om att i första hand skydda människors hälsa och att spara energi i ett mer hållbart perspektiv.

På Camfil har vi ständig press på oss att leverera produkter med minsta möjliga avtryck på miljön. Många exempel kan läsas om i den här hållbarhetsrapporten, som exempelvis reducera miljöpåverkan med införandet av hundra procent återvunnen plast i våra volymprodukters ramar.

Genom åren har vi konstant fokuserat på att minimera våra produkters miljöpåverkan, och vi kan idag leverera med i hög filtreringseffektivitet och låg energianvändning. Vår livscykelanalys (LCA) visar dock att 90 procent av miljöpåverkan kommer från användandet av en luftfilterprodukt. Därför har 10 procent reducering av energianvändningen ungefär lika stor inverkan som miljöpåverkan av det råmaterial, som används.

Läs allt om Camfils hållbarhetsarbete i pressmeddelande Hållbarhetsrapport.

Glöm inte att titta in på vår nya hemsida, www.camfil.se

 

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss