Ny Energi- och effektivitetsklassificering av luftfilter i januari 2019.

06 december 2018
Eurovent-certified

Eurovents energi- och effektivitetsklassificering av luftfilter för allmänventilation blir förnyad från och med 1 januari 2019. Vi har som bekant levt med en ny teststandard ISO16890:2016 sedan december samma år, parallellt med den gamla EN779:2012 (utgick i juli 2018). Den befintliga energiklassificeringen av luftfilter är fortfarande baserad på den gamla standarden. Men från årsskiftet nu så lanseras en uppdaterad version baserad på den nya teststandarden ISO16890:2016.

Det är alltså den nya teststandarden som är anledningen till en reviderad energiklassning av luftfilter. Skillnaden är att ISO16890 har ett annat teststoft än vad EN779 hade, försök till att vara mer anpassad till verklig uteluft. Detta gör att stofthållningen i luftfiltret ökar i mängden gram, det ändrar också medeltryckfallet som i sin tur ligger till grund för beräkningen av energianvändningen i kWh/år. Den beräkningen utförs enligt Eurovent 4/21-2018, som anpassats efter nya teststandarden och redan publicerad.

Förändringen av dessa parametrar gör att vi kommer att se en liten skillnad i energianvändningen i kWh/år jämfört med befintliga värden.

När det sedan gäller själva energiklassificeringen i klass A+ till E så är dessa gränsvärden för kWh/år också anpassade efter ISO16890. Eurovent Certita Certification har även enligt sina rutiner reviderat antal luftfilter på den europeiska marknaden som får vara A+ till < 1%, A till <5%, B till <15%, C till<30% och resterande till <49%. Vi har ju under de senaste tre åren förbättrat produkterna för att nå en högre klassificering. Det gör att det kommer att finnas luftfilter som får en lägre klass, exempelvis A+ blir A och A blir B och så vidare. Det är en naturlig följd av dessa rutiner som också kommer att revideras efter 3 år igen.

Energiklassificeringen A+ till E av respektive företags produkter får inte publiceras före 1 januari 2019. Däremot finner ni indelningen av de nya energiklasserna i pressreleasen från Eurovent Certita Certification på länken nedan.

Ny energi-  och effektivitetsklassificering av-luftfilter januari 2019

 

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss