Eurovent Summit 2018

02 oktober 2018
Camfil Eurovent Summit 2018

Eurovent är Europas branschorganisation för ventilationsbranschen. Den består idag av två olika verksamheter. Namnet Eurovent dyker ofta upp i vår bransch och här förklarar vi hur de olika verksamheterna arbetar och vad de ansvarar för.

Eurovent Association är en sammanslutning av nationella branschorganisationer och dess medlemsföretag. I Sverige heter branschorganisationen Svensk Ventilation. Eurovent Association har produktgrupper inom alla delar av en ventilationsanläggning. Luftfilter är till exempel en sådan grupp. Här jobbar man med rekommendationer av olika slag baserat på globala, europeiska och ibland nationella standarder. Den senaste, Eurovent REC 4/23-2018, ”val av luftfilter klassade enligt ISO16890”, är ett exempel på detta. Den skriften är nu uppdaterad inför 2019, med en del förbättringar och ytterligare exempel på hur man kan välja luftfilter för olika applikationer. Mer information hittar du längre ned i det här inlägget.

Eurovent Certita Certification är numera ett fristående bolag, tidigare en del av Eurovent Association. Eurovent Certita Certification är också en tredjepartscertifiering av motsvarande ventilationsprodukter. Programmet för energi-och effektivitetsklassificering av luftfilter förändras i och med den nya filterstandarden, ISO16890. En del av certifieringen är energiklassificering, A+ – E.

Eurovent Summit är en sammankomst som sker vartannat år då samtliga produktgrupper träffas, har sina produktmöten och utbyter erfarenheter på ett och samma ställe under en hel vecka. Den här gången förlagt till ett varmt Sevilla i Spanien där drygt 500 representanter från Europas ventilationsföretag fanns närvarande. Här uppdaterades bland annat Eurovents rekommendationer av luftfilter, klassade enligt ISO16890.

CTA: Ladda hem REC 4/23-2018 (PDF)

Exempel ur REC 4/23-2018 Om man befinner sig i ett relativt rent område, ODA1, så är kraven på luftfilter till ett sjukhus ePM1 70% (tidigare ePM1 60%). Behöver man av någon anledning ett förfilter så kan man kombinera ePM10 50% med ett ePM1 60% filter. Dock måste alltid sista filtersteget i det här fallet vara ePM1 50%.
Beräkningsmodellen för energianvändningen av luftfilter, Eurovent 4/21-2016 har uppdaterats för att gälla enligt filterstandarden ISO16890. Den heter nu Eurovent 4/21-2018.

Energiklassificeringen A+ – E samt tabeller för energiåtgången i kWh, tas fram och beslutas i filtergruppen inom Eurovent Certita Certification.
Filters energiklass och energianvändning för ISO16890 kommer att publiceras på Eurovent Certifications hemsida från januari 2019. Tillsvidare gäller den som är baserad på utgångna EN779:2012.

Mer information om energiklassificeringen kommer senare i år!

Sök på bloggen

Prenumerera

Prenumerera nu >>

Följ oss