P-märkning för standarden ISO16890

31 augusti 2018
P-märkt A+

P-märkningen har visat sig vara en viktig tredjepartsgaranti för luftfilters verkliga prestanda i över tjugo år. Den utvecklades gemensamt av branschens dominerande filterproducenter tillsammans med SP, numera RISE (Research Institutes of Sweden). Under sommaren har den europeiska testmetoden EN779:2012 ersatts av den nya globala standarden ISO16890, och därmed har också P-märkningen fått anpassas till den nya standarden.

Tre månaders långtidstest

 
RISE har sitt säte i Borås och där byggde man upp ett antal testriggar utomhus som kunde mäta effektiviteten av filtret under en längre tid i verklig miljö. Långtidstesten i P-märkningen är nu ändrad till 3 månader och under den här tiden får filtret inte understiga kravet på minsta effektivitet, enligt ISO16890, för respektive filtergrupp.

I den nya standarden ISO16890 klassas filtren i tre grupper, ePM1, ePM2,5 och ePM10, efter en annorlunda partikelfördelning och det innebär en något högre effektivitet i kraven, jämfört med tidigare standard.

 

För långtidstesten finns kraven i ISO16890:

 
ePM1 – minsta effektivitet vid urladdning, 50% av partikelfraktionen 0,3 -1 µm

ePM2,5 – minsta effektivitet vid urladdning, 50% av partikelfraktionen 0,3 – 2,5 µm

ePM10 – minsta effektivitet, 50%, av partikelfraktionen 0,3 -10 µm (urladdning krävs ej)

 

Skillnad mellan P-märkning och Eurovent-certifiering

 
Många vill jämställa P-märkningen med Eurovent-certifieringen, men det är två helt olika saker. P-märkningen certifierar enbart de filtertyper som genomgått långtidstesten hos RISE. Det är ett fåtal artikelgrupper som man hittar på P-märkningscertifikaten på RISE webbplats.

När det gäller Eurovent-certifieringen ska man lista alla sina förekommande luftfilter på marknaden, i grupperna ePM1, ePM2,5 och ePM10. Inför 2019 finns det beslut om krav på att uppvisa testprotokoll på samtliga filter vid listningen. Eurovent Certita väljer också ut slumpvis fyra filter varje år från respektive producent som genomgår ett ISO16890-test på oberoende testlaboratorium.

Nästa års Eurovent-certifiering med den nya ISO16890 kommer att ställa högre krav på verifikation av tekniska data på alla filtertyper, så det blir en spännande tid att gå till mötes.

Här hittar du de produkter som för närvarande är P-märkta för ISO16890.

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss