Ren luft skyddar patienters hälsa

16 mars 2018
Ren luft skyddar patienters hälsa

Sjukvården är en av samhällets absolut viktigaste funktioner. Som medborgare ställer vi höga krav på läkare, sköterskor, undersköterskor och all annan personal som arbetar på våra sjukhus. Helst ska sjukhusen vara tillgängliga och vårdköerna ska vara så korta som möjligt. Men det finns andra saker som vi också borde prata om.

Hur ofta funderar vi till exempel på om inomhusmiljön på våra sjukhus är ren och hälsosam? Förutsätter vi automatiskt att kraven som finns på luftkvalitet i sjukhusen följs?

Camfil har energieffektiva luftfilter för alla applikationer inom ett sjukhus, alltifrån luftfilter för en hälsosam komfortluft inomhus till de effektivaste renrumsfilter i exempelvis operationsrummen.

Men det finns även möjlighet att skapa ”rena zoner”. En ren zon förbättrar patientrummens förhållanden och fungerar som en enkel uppgradering av miljöer för patienter med nedsatt immunförsvar. Den rena zonen skapas genom att generera ett övertryck i ett rum, som i sin tur håller förorenad luft utanför rummet. Här använder man filtrerad uteluft eller filtrerad rumsluft från källor utanför rummet, för att skapa övertrycket. Man kan också skapa undertryck för stänga inne förorenad luft i ett rum, så att den inte sprider sig och kontaminerar övriga delar av sjukhuset.

Så här kan du skapa rena zoner!

Du kan också läsa mer om luftrening i sjukhusmiljö på vår webb.

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss