Eurovent förklarar hur du väljer filter enligt nya ISO16890.

19 januari 2018
guidebook eurovent 2018

Nu finns det en ny guidebook för hur du väljer filter enligt nya standarden ISO16890. Namnet är ”Eurovent 4/23–2017” och boken har tagits fram av Eurovent PG Air Filters. Den kommer fungera som ett bra hjälpmedel för filterval till olika applikationer och miljöer.

I boken ges en klar och tydlig överblick mellan filterklasserna i standarden EN779:2012 fram till nya standarden ISO16890. Här har man använt data från Eurovent Certita Certifications databas över produkter från ett stort antal europeiska bolag som medverkar i programmet.

Som du kommer se i tabellen går det inte att göra en exakt jämförelse mellan filterklasser i de båda standarderna eftersom de överlappar varandra. Data för detta är baserat på en mängd oberoende tester utförda genom åren och även aktuell redovisad data på produkterna. I guidebooken finns dessutom användbara argument för vikten av att använda effektiva luftfilter i ventilationen.

Engelsk version finns att hämta här. Den svenska versionen översätts i skrivande stund av branschorganisationen Svensk Ventilation och kommer att finnas tillgänglig i februari månad.

Vill du ha en tryckt version är du välkommen att kontakta Camfils säljkontor!

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss