Camfil får fortsatt förtroende i Europa

14 december 2017
Anders Freyschuss

Anders Freyschuss från Camfil Group har valts till ordförande för Eurovent Compliance Program and Policy Commission, CPPC, i ytterligare två år.

CPPC är certifieringskommittén för Eurovent Certita Certification, ECC, med en mängd olika produktprogram inom ventilationsbranschen i Europa, där huvuduppgifterna är att:

– Ge utvecklingsrådgivning till ECC
– Skydda ECC:s opartiskhet
– Godkänna certifieringsdokumenten framtagna i Eurovent Certified Performance (ECP) – olika program
– Rådfråga vid tvister och överklaganden

Det är ett förtroendeuppdrag för hela branschen i Europa och Anders Freyschuss har varit medlem sedan 2009 och ordförande sedan 2011. Han är för närvarande VP för ”Sustainability and Standards” inom Camfil AB i Stockholm.

”Genom certifieringsprogrammen, som inkluderar testning av produkter, fabriksbesök med mera kan kunderna lita på de publicerade uppgifterna som kommer från alla leverantörer som ingår i programmet”, säger Anders Freyschuss. ”Med hjälp av energiklassificeringssystemet i vissa av programmen kan vi hjälpa kunderna att välja de bästa produkterna från en energi- och hållbarhetsaspekt som passar bra med mitt ansvar inom Camfil Group”.

Läs mer här

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss