Våra kunder är nöjda men vi nöjer oss aldrig

16 november 2017
CamfilFB_171116

För tionde året, och den femte gången i ordningen, har Camfil Svenska AB tillsammans med våra övriga nordiska länder genomfört en stor NKI (Nöjd Kund Index). Undersökningen ger svar på hur du som kund upplever Camfil. Mellan 150 och 200 slumpvis utvalda kunder i respektive land har intervjuats om bland annat behov av sortiment, bemötande, engagemang, kvalitet och leverans.

I årets mätning får Camfil en total kundnöjdhet på höga 4,26, där medeltalet för andra industriföretag ligger på 4,16. Camfil når alltså ett toppbetyg där vi överträffar branschen vad gäller behovet av sortiment, produktkvalitet, leveranssäkerhet, säljarens bemötande och Camfils tillgänglighet för kunden.

Vi på Camfil är mycket tacksamma för att du som blivit intervjuad ger oss den här feedbacken. Självklart är vi glada över resultatet, men vi kommer aldrig att nöja oss i vårt arbete. Det ska vara enkelt att jobba med oss. Du ska inte behöva ta för mycket av din i egen affärsutveckling och eget arbete för att få det bästa och mest för ändamålet riktiga filtret på plats. Med dina svar kan vi bli en ännu bättre partner och tillsammans rena luften!

Läs mer på vår nyhetssida.

Frågan som ställdes var: Hur nöjd är du totalt sett med Camfil som samarbetspartner och leverantör? Mätperiod är september-oktober 2017.

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss