Stoppas brandrök och dålig lukt med rätt filter?

09 november 2017
camfil_FB_brand

Med anledning av de tragiska bränder som skett får vi en mängd frågor om hur man kan via ventilationen förhindra rök och lukter att påverka miljön inomhus. Det är ingen enkel sak att reda ut. Många frågor tornar upp sig. Vad är det som brinner? Farligt för hälsan? Var kommer röken ifrån? Hur nära fastigheten brinner det? Mycket beror på hur nära eller långt ifrån själva branden man befinner sig. Är fastigheten nära branden och röken ligger på i ventilationens riktning sätter luftfiltren igen sig snabbt. Här måste man byta filter för att få in ren luft igen. Det är samtidigt höga koncentrationer av lukter. I de fallen behöver man ha kolfilter, men ligger fastigheten nära branden  räcker det inte att ersätta befintliga ventilationsfilter med en variant av kombinerat kol- och partikelfilter. Det krävs stora mängder kol och det har man inte i vanlig komfortventilation.

Befinner sig fastigheten på behörigt avstånd från själva branden så kan det dock fungera med att byta ut vanliga påsfilter mot ett kombinerat kol/partikelfilter, City-Flo XL. Vi rekommenderar alltid att man har dessa filter i komfortventilationen i innerstäder, för att enkelt höja luftkvaliteten inomhus. Det är en relativt billig och enkel åtgärd.

Att skaffa en City M luftrenare är till stor hjälp för gemene man. Den placerar man i sin bostad och luften cirkulerar runt igenom ett kombinerat HEPA/kolfilter. Just den här filterkombinationen gör att man får en fräsch och ren luft inomhus.

Camfils kortfattade rekommendation lyder: se till att alltid ha en extra omgång luftfilter hemma till fastighetens ventilationsanläggningar om byte måste ske snabbt.

En luftrenare är ett utmärkt komplement till ventilationen eller om det helt saknas tilluftsfiltrering.

Har ni frågor om konkreta åtgärder så kontakta ditt närmsta Camfil-kontor.

Det hittar du på www.camfil.se

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss