Förbättra luften med City-Flo XL i väntan på de nya kraven

06 september 2017
image002

Under veckan har Trosa Kommun och Camfil anordnat ett IAQ Forum i Trosa. Välkända professorer och forskare från Sverige och andra delar av världen pratade om den förorenade luften runt omkring oss. Här framkom det tydligt att det är de små ultrafina partiklarna som är mest skadliga för vår hälsa och orsakar sjukdomar.

Professor Lidia Morawska, från Queensland University of Technology i Brisbane och Director for International Laboratory for Air Quality and Health, WHO collaborating Centre, talade om sin forskning när det gäller luftens kvalitet och dess påverkan på människors hälsa, med speciell fokus på luftburna partiklar. WHO har sedan länge riktlinjer och gränsnivåer för PM2,5 och PM10 men fortfarande ingenting när det gäller PM1 och de ultrafina partiklarna. Med anledning av vår omvärld så har detta full fokus nu och arbete pågår tillsammans med WHO för att ta fram gränsnivåer när det gäller ultrafina partiklar.

Tyvärr kommer det ta ett antal år innan man har tillräckligt med studier för att säkerställa detta och kunna sätta krav på gränsnivåer. På Camfil vill vi redan nu göra allt för att inte få in den förorenade stadsluften i våra bostäder, arbetsplatser, sjukhus, skolor och lokaler vi vistas i. Ventilationen och dess tilluft med luftfilter installerade ska vara ett verktyg för att hålla så mycket som möjligt av dessa ultrafina partiklar utanför. Med dagens krav på luftfilter i klass F7 (ISO ePM1 60% i nya standarden) tar vi bort dryga hälften av dessa hälsovådliga partiklar. Men räcker det?

Det fanns en standard, EN13779:2007, med syfte att rekommendera filter för olika inomhusmiljöer baserat på mängden föroreningar utomhus. Standarden är omarbetad sedan starten av 2017 och heter nu EN16798-3. I stället för som tidigare rekommendation finns numera krav på partikel- och gasfiltrering i de mest förorenade miljöerna och in i de inomhusmiljöer som människor vistas. Det är en skärpning, men den är fortfarande baserad på filter klassificerade enligt den utgående standarden EN779:2012.

För att täcka upp under tiden mellan en ny omarbetning av EN 16798-3 och anpassning till nya filterstandarden ISO16890 arbetar Eurovent Association med att ta fram en egen rekommendation. Den beräknas bli klar under hösten 2017.

Det finns redan nu relativt enkla sätt att leva upp till kraven med gasfiltrering för att ytterligare skydda vår hälsa inomhus. Det kombinerade partikel/gasfiltret City-Flo XL är ett effektivt ersättningsfilter för enbart Hi-Flo II XL partikelfilter. Det går direkt att ersätta och du får endast marginella skillnader i tryckfall. City-Flo XL har större effekt på gasformiga PAH än ett vanligt partikelfilter och ger totalt sett en högre kvalitet på inomhusluften som kommer från tilluften i ventilationssystemet.

Läs mer om nya City-Flo XL här.

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss