Vad tycker du som kund om Camfil?

24 augusti 2017
CamfilBlogg_170824_NKI

Sedan 2006 har Camfil Svenska AB vartannat år genomfört kundundersökningar för att utveckla oss till en ännu bättre partner till våra kunder. Sedan några år tillbaka sker kundundersökningar även i Danmark, Finland och Norge.

Syftet med kundundersökningarna är att identifiera, mäta och utveckla våra framgångsfaktorer. Genom åren har flera förbättringsåtgärder och projekt genomförts baserat på intervjusvaren vi fått in, för att utveckla viktiga framgångsfaktorer och öka kundnöjdheten.

Camfil har idag ett NöjdKundIndex (NKI) på 4,38, vilket är ett mycket bra betyg på vår verksamhet. Index har successivt förbättrats varje gång mätningen utförts.

Årets undersökning genomförs per telefon under oktober och november. I år kommer vi bland annat ställa frågor om vår webbsida och hur du som kund ser på behovet av en digital utveckling av vårt erbjudande.

Ta gärna en extra fundering om hur du upplever vår webbsida och vårt digitala erbjudande. Vi ser fram emot att intervjua ett stort antal av er och därefter utveckla våra tjänster!

Till camfil.se

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss