Så hanterar du filterbytet på bästa sätt

10 augusti 2017
CamfilBlogg_170810

Nu efter våren och sommaren kan det vara högaktuellt att byta filter. Ventilationen har ofta gått för högtryck under våren och sommaren med stora mängder damm, pollen, mögelsporer, bakterier och små ultrafina partiklar, även kallade PAH:s som luftfiltret ska ta hand om. Med allra största sannolikhet är luftfiltret fullt av ohälsosamma partiklar. Så här hanterar du bytet av filter på ett hälsosamt och smart sätt:

1. Skydda dig
Tänk på att en stor del av föroreningarna kan lossna från filtret när du tar ut filtren ur ventilationsaggregaten. Du ska använda ansiktsmask av lägst klass FFP2 (enligt EN149+A1:2009 eller liknande). Du bör också bära handskar för att inte föroreningar ska komma i kontakt med eventuella sår på händerna. En engångsoverall är också att rekommendera om du vill vara på den säkra sidan.

2. Packa rätt och tätt
Eftersom det lossnar föroreningar från filtret när man tar ut det ur aggregatet så ska du snabbt se till att paketera filtret i ett tätt, återförslutet kartongemballage eller en tättslutande plastsäck. När filtren väl är emballerade kan de transporteras genom byggnaden utan risk.

3. Transportera till återvinningsstation
När filtret är förbrukat blir det till avfall. I de allra flesta fall klassificeras luftfilter som icke farligt avfall och ska därför förbrännas. Tänk på att återvinnings- och förbränningsanläggningar kan ha speciella kriterier för mottagning av avfall (klassificering, storlek, innehåll av metall etc). Prata med personalen på din återvinningsstation om du är osäker.

4. Installera ett nytt filter
Vid montering av det nya filtret ska du tänka på att alltid ha stående påsar om det är ett påsfilter. Liggande påsar kan blockera sig själva och generera ett högre tryckfall och i värsta fall förkorta filtrets livslängd. Se till att det är tätt runt om och emellan filtren om det sitter fler än ett filter i aggregatet. Vid komfortventilation rekommenderas alltid filter av lägst klass F7. Med nya ISO 16890 standarden är det ISO ePM1 60%.

Har du frågor om någonting som är oklart så är du självklart välkommen att ringa ditt närmsta Camfilkontor!

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss