SWESIAQ ger råd vid utredning av ventilation i byggnad med innemiljöproblem

01 juni 2017
CamfilBlogg_170602

Många byggnader runt om i Sverige har en dålig innemiljö och ibland kan det vara svårt att identifiera problemet. Nu har den svenska organisationen SWESIAQ tagit fram en ny utredningsmetodik som du kan tipsa din hyresvärd eller fastighetsägare om.

I SWESIAQ:s senaste rapport förklaras den nya arbetsmetodiken som hjälper till att utröna problemen med dålig innemiljö. Här hittar man råd och anvisningar om hur ventilationen bör undersökas för att problemet ska upptäckas. Ambitionen är att ventilationsutredningar kan genomföras med tydlig systematik. Undersökningen inleds med enkla kontroller och insamling av uppgifter om ventilationssystemets uppbyggnad och funktion. I de flesta fall upptäcks problemet redan i denna fas. I övriga fall kan det bli aktuellt att genomföra mätningar. Utredningen innefattar samtliga delar av ventilationssystemet och givetvis även luftfiltrets betydelse och skick.

I kapitel 4.6 kan man läsa om tilluftsfiltrets funktion och krav. Man refererar till de finska inneklimatriktlinjerna och rekommenderar bytesintervaller på sex till tolv månader, beroende på hur filtret är placerat i luftbehandlingsaggregatet. Filter bör bytas mot nya filter av lägst filterklass F7 som är säkrad enligt SP:s P-märkning. I den nya filterstandarden ISO16890:2017 motsvarar detta filter av ett som benämns ISO ePM1 60%.

SWESIAQ är en oberoende, ideell svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö. De är en del av den internationella innemiljöorganisationen International Society of Indoor Air
Quality and Climate (ISIAQ). Genom att vägleda, utbilda och sprida kunskap arbetar de för en mer hälsosam innemiljö.

Rapporten och utredningsmetodiken hittar du här.>>

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss