Håll staden borta

18 maj 2017
CamfilBlogg_170519

Enkelt sätt att förbättra din inomhusluft.
Idag spenderar vi upp till 90% av våra liv inomhus. Vi vill göra allt vi kan för att inte få in förorenad stadsluft i våra bostäder, arbetsplatser, sjukhus och skolor, ja överallt där människor vistas under längre tider. Ventilationen och dess tilluft med luftfilter installerade ska vara ett verktyg för att hålla så mycket som möjligt av de ultrafina partiklarna utanför.

Med dagens krav på luftfilter i klass F7 och högre (ISO ePM1 60% och högre imorgon) tar vi bort drygt hälften av de skadliga partiklarna. 
 
Det finns relativt enkla sätt att ytterligare skydda vår hälsa inomhus. Camfils kombinerade partikel- och gasfilter City-Flo XL är ett effektivt ersättningsfilter till Hi-Flo XL partikelfilter. Det går direkt att ersätta, med endast marginella skillnader i tryckfall. City-Flo XL har större effekt på gasformiga PAH än ett vanligt partikelfilter. Det leder till en högre kvalitet på den inomhusluft som kommer från tilluften i ventilationssystemet.

Läs mer om City-Flo XL här>>

Har du problem med kraftiga koncentrationer av odörer eller andra gaser så finns det även molekylärfilter för detta. Läs mer här>>

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss