Världens bästa A+ klassade påsfilter – nu också det enda P-märkta. ePM1 60% i nya ISO16890.

12 januari 2017
Camfil_Blogg 12januari

P-märkning av nya luftfilter är lite som ett krocktest av nya bilar. Det krävs många interna tester hos tillverkaren innan man kan göra den externa testen hos oberoende part.

P-märkningen hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) startade i slutet av 90-talet. Camfil har sedan dess tryckt på för att P-märkning ska vara ett obligatoriskt krav när man upphandlar och använder luftfilter. Långtidstesten i verklig utemiljö är ett effektivt sätt att påvisa filtrets förmåga att behålla sin effektivitet över tid.

På 90-talet var det ett sätt att komma ifrån alla diskussioner om elektrostatiskt laddade filter. Dessa uppladdade filtermaterial klarade nämligen inte att behålla sin filtreringseffektivitet över tid i verklig miljö. Detta har lett till att de sämsta luftfiltren mer eller mindre försvunnit från marknaden, och kunder är medvetna om vilka krav man ska ställa.

Däremot blir det svårare och svårare att utveckla mekaniskt fungerande filtermedia med dagens krav på energieffektivitet och därmed låga tryckfall, samtidigt som man skall klara filtreringskraven i tester enligt EN779:2012. Där finns idag ett minsta värde på filtreringseffektivitet (ME – minimum efficiency) i samtliga finfilterklasser (F7-F9), som erhålls då man laddar ur filtermaterialet.

För att starta en P-märkning av en filterprodukt så börjar man alltid med att göra en full test enligt EN779:2012. När den uppfyller filtreringskraven för P-märkning så kan man köra igång långtidstestet som pågår över sex månader ute i verklig miljö.

ME-värdena (för klass M5-M6 och F7-F9) i P-märkningen ställer betydligt högre och tuffare krav än i EN779:2012-testen. (Läs Bloggen från 27 oktober 2016.)

Camfils nyutvecklade energieffektiva filtermaterial för Hi-Flo ll XL7-serien har funnits på marknaden sedan i våras men det var först på senhösten som långtidstestet och därmed P-märkningen blev klar. Nya Hi-Flo ll XLT7 och XLS7 har avsevärt mycket lägre tryckfall än sina föregångare och det har vi velat erbjuda våra kunder i ett så tidigt skede som möjligt, efter att produkterna var klara tidigare i år.

Samtidigt har vi i nya Hi-Flo ll XL7-serien lyckats med att behålla den höga filtreringseffektiviteten, då det är den primära anledningen till att ha ett luftfilter. Det ska rena luften effektivt från små nanopartiklar som är skadliga för vår hälsa. Då är det viktigt att man har en hög filtreringseffektivitet i varje filterklass samtidigt som energianvändningen blir så låg som möjligt.

Världens bästa påsfilter är nu fullt färdigt, och i nya teststandarden ISO16890 får det filterklassen ePM1 60%. Något vi är mycket stolta över!

 

 

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss