Tänk inte bara på energiklassificeringen

24 november 2016
stampelfilterskolan_beskuren

Det har utvecklats ett antal effektiva system för att göra det enklare att välja och köpa filter. När den årliga energianvändningen beräknas korrekt enligt Eurovent kan ett luftfilter klassificeras efter hur mycket energi det bidrar till att använda per år. Från och med den 1 januari 2015 har detta  klassificeringssystem uppdaterats, och alla medium- och finfilter kan nu klassificeras från A+ till E, där klass A+ står för den lägsta årsanvändningen och E för den högsta. Detta system liknar det  klassificeringssystem som används för vitvarors energieffektivitet i Europa.

Eftersom energin kan utgöra upp till 70 % av den årliga kostnaden för ett filter, kan valet av en bättre energiklass göra en stor skillnad för hur mycket ett ventilationssystem kostar i drift per år. Energiklassificeringen hjälper dig att spara energi och pengar samt skona miljön.

Å andra sidan får vi inte glömma varför vi använder filter. Att spara energi är inte det viktigaste skälet till att vi installerar filter. Den viktigaste uppgiften för ett filter är att minska mängden partiklar och föroreningar i ventilationsluften för att ge en hög kvalitet på inomhusluften (IAQ). Därför
ska en fastighetsägare aldrig prioritera låg energianvändning framför effektiv filtrering och god luftkvalitet vid valet av ventilationssystem.

För att undvika detta är energiklassificeringen bara en del av Eurovent Certitas kvalitetssäkringssystem. Eurovent Certita Certification program hjälper kunderna att välja ett energieffektivt luftfilter och samtidigt ta hänsyn till filtreringseffektiviteten.

 

 

 

 

 

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss