Tester inför nya ISO16890 i full gång

11 november 2016
camfil_59_lennart-nilsson-sem-mic-54690-01_beskuren

I september berättade vi att den nya globala standarden för filter G2-F9 (dagens klasser) var framröstad till hundra procent av samtliga involverade länder. I dagarna publiceras det färdiga ISO-dokumentet som ligger till grund för en europeisk EN/ISO standard och sedan en nationell, svensk SS-EN/ISO16890.

Det är helt andra mått på ett luftfilter som kommer att gälla från och med mitten av 2018. Fram till dess, under 18 månaders övergång tills att den nuvarande EN779:2012 upphör, är det mycket arbete som måste göras. Under 2017 så är Camfils och hela branschens utmaning att lära våra kunder hur det hela hänger ihop.

Det kan ju bli så att ett bra F7-filter idag blir ett ISOePM1 filter medan ett F7 filter av den sämre skalan blir ett ISOePM2,5 filter i den nya klassificeringen. Det är ju samma filter då som det är nu, men klassas i olika filterklasser i framtiden.

Det är detta som är positivt med den nya standarden. Idag frågar vi bara efter ett filter i exempelvis klass F7, och anger vi inget mer så kan det bli helt olika filtreringseffekt beroende på filter. Allt ifrån 35%, då det enbart handlar om lågt pris på filtret, till uppemot 65% avskiljning av partiklar i storlek 0,4μm då man tar hänsyn till bra inomhusmiljö och människors hälsa. I den nya ISO-standarden får vi direkt en information om filtreringseffektiviteten i benämningen, exempelvis ISOePM1 60%. En väsentlig skillnad, eller hur?

Camfil har ett fullt utrustat Tech Center i Trosa där vi utvecklar och testar alla typer av luftfilter, molekylärfilter och filter för gasturbiner och stoftavskiljning. Camfil har nu byggt om och anpassat två EN779-testriggar i Trosa till den nya ISO-standarden. Arbetet med att testa filter enligt ISO16890 är i full gång sedan några månader tillbaka. Det är flera hundra olika typer av luftfilter som skall testas och kanske också anpassas till den ePM-klass som vi önskar att filtret ska ha.

Som tidigare nämnt kan exempelvis ett F7 filter hamna i en gränsvärld mellan två klasser. Då är vi tvungna att se över design, konstruktion eller titta på mixen av fibrer i filtermaterialet och hjälpa våra leverantörer med en ny uppdaterad specifikation. Camfil investerade tidigt i ett SEM-mikroskop (svepelektron) där vi kan titta på fibermixen i detalj och själva utveckla våra filtermedier. Det går att köpa filtermaterial på marknaden, men det är inget som vi på Camfil väljer att göra. Vi utvecklar media ihop med våra leverantörer så att vi kan vara unika på marknaden.

I och med den nya testmetoden går det inte att klassificera luftfiltret utan att det måste genomgå en ny fulltest i ett laboratorium. Det innebär att man måste ha en egen ISO16890-testrigg eller köpa dessa tjänster från ett externt laboratorium. Vi tycker att varje filterkund borde ställa dessa krav, oavsett om du köper filter från Camfil eller av någon annan leverantör.

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss