P-märkning – en svensk garanti för hög prestanda

27 oktober 2016
borasbynightfotolia_44011495-p_marke

Vid årsskiftet fyller P-märkningen tjugo år. Den utvecklades gemensamt av branschens dominerande filterproducenter tillsammans med SP, numera Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Det var ett sätt att påvisa hur elektrostatiskt laddade filtermaterial förlorade sin effekt efter en kort tid i verklig miljö. Den europeiska testmetoden EN779:2012 har krav på urladdning av filtret, men då i laboratoriemiljö och betydligt lägre krav. SP har sitt säte i Borås och där byggde man upp ett antal testriggar utomhus som kunde mäta effektiviteten av filtret under en längre tid. Långtidstesten i P-märkningen bestämdes till sex månader och under den tiden får filtret inte understiga sin minsta effektivitet som är:

P-Märkning EN779:2012

Filterklass M5:  2% M5: Inga krav på urladdning
Filterklass M6: 12% M6: Inga krav på urladdning
Filterklass F7:  50% F7:  35%
Filterklass F8:  70% F8:  50%
Filterklass F9:  80% F9:  70%

Som du ser är det stor skillnad på kraven och om man jämför exempelvis filterklass F7 så är det en skillnad på cirka 40% högre krav på effektivitet i P-märkningen jämfört med standarden. Den här skillnaden betyder oerhört mycket för vår inomhusmiljö och vår hälsa då vi ska filtrera bort de farliga små partiklarna från exempelvis förbränningsavgaser.

Nu lanseras snart en ny global teststandard för luftfilter, ISO16890. Där klassas filtren efter en annorlunda partikelfördelning och det innebär en något högre effektivitet i kraven. Motsvarande F7-filter med minsta effektivitet av 35% på 0,4μm partikel i EN779:2012 har motsvarande upp till 40% på samma partikel.

Det innebär att ett F7 filter med 50% effektivitet enligt EN779:2012 måste upp i minst 60% med den nya ISO16890-standarden. Med andra ord måste kraven i P-märkningen höjas i förhållande till dagens mått, för att behålla sin tydliga ställning på marknaden. Jobbet med att förändra och förnya P-märkningen startar runt årsskiftet nu och kommer att pågå en tid under våren med nya kravställningar i enlighet med den nya teststandarden.

Många vill jämställa P-märkningen med Eurovent-certifieringen, men det är två helt olika saker. P-märkningen certifierar enbart de filtertyper som genomgått långtidstesten hos SP. Det är ett fåtal artiklar som man konkret hittar på P-märkningscertifikaten på SP:s webbplats. När det gäller Euroventcertifieringen så kan man lista alla sina förekommande luftfilter på marknaden i klass M5 till F9. Det finns inga krav på att uppvisa testprotokoll vid listningen. Eurovent väljer ut slumpvis fyra filter varje år från respektive producent som genomgår en EN779:2012 test på oberoende testlaboratorium. Sedan måste man lita på att varje filterproducent är ärlig och uppger riktiga tekniska data.

Framtida Eurovent-certifiering med den nya ISO16890 kommer att ställa högre krav på verifikation av tekniska data på alla filtertyper, så det blir en spännande tid att gå till mötes. Vi återkommer framöver med mer information om hur standard och P-märkning fortskrider.

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss