Camfil och Stockholms Universitet i banbrytande studie

29 september 2016
hornsgatan-stockholm

Du som brukar läsa den här bloggen vet nog redan att luftfilter tar bort partiklar ur luften. Nu bekräftar en ny studie på Stockholms universitet att luftfilter även kan avlägsna PAH:er.

PAH står för Polycykliska aromatiska kolväten och är en grupp av flera hundra föreningar som bildas när organiska material hettas upp eller förbränns ofullständigt. Bens(a)pyren är en av de mest studerade PAH, och klassificerad som cancerframkallande för människor (WHO).

Luftfilters förmåga att filtrera bort PAH har aldrig utvärderats – förrän i år. Under våren 2016 publicerade experter från två institutioner på Stockholms Universitet tillsammans med Camfil resultaten från en banbrytande studie*. Studien bekräftade att filtreringen tar bort PAH:er och andra mutationsframkallande ämnen i förorenad stadsluft.

Utsläpp från bilar och lastbilar är en av de stora PAH-källorna utomhus. PAH:er kan ta sig in i hus och andra byggnader genom ventilationssystem och blandas med andra PAH:er från till exempel matlagning, uppvärmning, rökning och tända ljus. Högeffektiva luftfilter i luftbehandlingsaggregat kan väsentligt minska mängden skadliga, luftburna föroreningar och partiklar som tränger in utifrån, även mycket små partiklar som PM1. Tack vare luftfiltren blir inomhusmiljön betydligt hälsosammare för människan att vistas i.

Målet med Stockholmsstudien var att testa fyra olika luftfiltermaterial för att kontrollera om de också kunde avlägsna partikelbundna PAH:er och andra ämnen från äkta stadsluft.

Läs mer om studien i vår AirMail, på sidorna 10–11!

 

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss