Vår nya kampanj Take a breath

22 september 2016
camfil_53

Att andas är en förutsättning för liv. Det är det allra första vi gör när vi föds. Det är en instinkt hos oss, och vi förväntar oss förstås att luften är ren. Men vi ifrågasätter inte instinktivt kvaliteten på den luft som vi andas in.

Under de senaste åren har forskare och media allt oftare rapporterat om sambandet mellan människors hälsa och dålig luftkvalitet. Både nationella myndigheter och globala organisationer har tagit sig an problemet. Allteftersom påverkan på hälsa och ekonomi blir tydligare arbetar de med att skapa nya standarder och höja medvetenheten kring dessa frågor.

Det är Camfils ansvar att stödja sådana här globala initiativ som gör det möjligt för oss att andas tryggt. Camfils tanke med kampanjen ”Take a Breath” är att skapa intresse, tillhandahålla information och öka medvetenheten om luftföroreningar inomhus och utomhus.

Så ta ett djupt andetag och dyk in i luftkvalitetens värld med oss.

 

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss