ISO16890 – ny världsstandard för luftfilter ser dagens ljus

15 september 2016
camfil_54

Äntligen är den klar! Efter en lång och utdragen process över flera år har samtliga involverade länder i världen tillslut kunnat enas. Framtidens globala teststandard för luftfilter heter ISO16890 och är det största som hänt den här typen av produkter.

•  Arbetet med ISO16890 fortsätter nu under hösten och kommer vid årsskiftet 2017/2018 att publiceras i ett färdigt dokument.

•  ISO16890 kommer innebära att tidigare standarder, EN779 (Europa) och ASHRAE 52.2 (USA, Asien och Mellanöstern) successivt kommer att avvecklas.

•  Under första kvartalet 2017 räknar man med att det blir en Europeisk EN/ISO16890 publicerad. Därefter ska dokumentet skrivas om till nationella standarder, till exempel en svensk SS-EN/ISO, som beräknas bli klar efter sommaren 2017.

•  Den nya standarden blir ett helt nytt sätt att klassificera luftfilterprodukter. Varje tillverkare måste därför göra nya tester och anpassa samtliga produkter. Processen kommer att ta lång tid och branschen har begärt en övergångstid på 18 månader innan dagens EN779-standard blir ogiltig. Det innebär att ISO16890 blir obligatorisk först i mitten av 2018.

Nu tvingas branschen även att ta hänsyn till PM1-partiklarna
I städer runt om i världen har man länge mätt nivåerna av de lite större partiklarna PM2,5 och PM10. Men i takt med att det allt oftare pratas om de små PM1-partiklarna och deras dåliga inverkan på vår hälsa och miljö, ser vi också att mätningar görs på dessa små PM1-partiklar.

Det fantastiska med den nya ISO16890 är att man nu kan få en relation mellan mängden PM1-partiklar i uteluften respektive inneluften efter att luften har renats genom ett luftfilter. Detta är en stor förändring jämfört med dagens testmetod som fokuserar på en enskild partikelstorlek.

ISO16890 mäter, för exempelvis ett filter i klass ePM1, samtliga partikelstorlekar från 0,3μm upp till 1μm. Filtret skall då ha en minsta avskiljning av 50% på dessa partiklar. Klassificeringen och benämningen på filtret ger direkt en indikation på dess effektivitet, exempelvis ISO ePM1 65 %. Det blir då enklare att direkt se och jämföra effektiviteten mellan olika ePM1-klassade filter.

Mer detaljerad information om den nya standarden kommer vi att skriva om efter hand, då det är en relativt lång process kvar innan standarden blir obligatorisk och dagens EN779 tas bort.

Vi på Camfil ser fram emot att äntligen få det här implementerat och vi återkommer med mer information i frågan.

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss