Hur fungerar Ekodesigndirektivet för ventilationsprodukter?

02 september 2016
Camfil_52_M

Ekodesign-direktivet för energirelaterade produkter, ErP, är en del i Europeiska Unionens målsättning för år 2020. Det syftar till att minska den totala energiförbrukningen och därmed utsläppen av växthusgaser med 20 procent.

Vad gäller då för Ekodesign och ventilationsprodukter?

Ventilation, värme och luftkonditionering står för cirka 15 procent av den totala energiförbrukningen inom EU. Spridningen i energieffektivitet är stor mellan olika produkter. Ekodesignförordning 1253/2014 hjälper länderna inom EU att uppnå energi- och miljömålen genom att inrätta minimikrav för ventilationsenheter. Minimikraven kommer att införas stegvis från år 2016 till 2018.

För större luftbehandlingsaggregat finns lagkrav på energianvändning, det så kallade SFPint, den energi som går åt för att trycka luften genom värmeåtervinnaren och luftfiltren. Eftersom luftfilter bidrar till minst 30 procent av energianvändningen i ett luftbehandlingsaggregat kan man lätt förstå vikten av att ha rätt luftfilter i sin anläggning. Det framgår också klart och tydligt att filter i tilluften på nya anläggningar skall ha minst filterklass F7 enligt dagens EN779:2012, och frånluften minimum filterklass M5 som utgångspunkt när man beräknar energianvändningen. Kraven på energibesparing i direktivet höjs igen 2018.

Men då nybyggda fastigheter och installerad luftbehandling står för en liten del av dagens fastighetsbestånd i EU kan vi alla bidra till att förbättra det redan befintliga. Genom att välja rätt luftfilter så kan du spara rejält med energi. Med Camfils Hi-Flo ll XLT7 A+ och genom att ersätta billigare påsfilter spara hundratals kilowattimmar per år. Tänk vad det betyder i energibesparing och kostnader enbart på en filtermodul.

Om du har plats för effektivare filter, tveka inte utan byt direkt!

Gör ditt byte här!

 

 

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss