Luftrapport direkt från Rio

18 augusti 2016
diagram till artikeln

Nere i Rio har andra länders team redan börjat snegla på Sveriges luftrenare, Camfil City, som hjälper olympierna att hålla inomhusluften ren. De olympier som använt luftrenarna under våren har tillsammans med Centrum för Allergiforskning vid Karolinska Institutet och SOK:s medicinska team, utvärderat sin återhämtning. En OS-by är dessutom oftast nybyggd, vilket gör att det trots noggrann städning samlas byggdamm i lokalerna.


I samtliga 75 sovrum där olympierna sover och återhämtar sig mellan tävlingarna har Camfil placerat ut sina nyutvecklade patenterade luftrenare City. Insatsen övervakas med objektiva mätningar av luftkvaliteten inomhus och med insamling av personliga upplevelser från aktiva och ledare.
Dammet och partiklarna som finns i luften innebär stora problem för återhämtningen och vilan för alla. Nu renas luften effektivt med en filterkombination av HEPA-filter och aktivt kol.
Diagrammet visar hur inomhusluften renas på bara en knapp timma, från 30 miljoner partiklar ner till 1 miljon. Partikelstorlek: 3 µm.

Glenn Östh, sportchef på SOK sammanfattar intrycket från OS-byn:
– Alla verkar nöjda och för mig med astma och allergibesvär är den helt ovärderlig!

Mer information om vårt jobb i Rio hittar ni här

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss