Framtidens filterstandard – ISO16890

16 juni 2016
Camfil_40

Snart kommer luftfilter klassificeras enligt en ny standard som heter ISO16890. Just nu är det många som vänder sig till Camfil och undrar när standarden ska implementeras och vad den innebär. I det här inlägget ska vi kort försöka bringa klarhet i vad som gäller.

Camfil sitter med i de standardiseringsgrupper inom ISO som har varit igång med att bygga upp strukturen för hur luftfilter i klasserna Fine (F7-F9), Medium (M5-M6) och Coarse (G2-G4), i framtiden ska klassificeras.

I dagens standard (EN779:2012) klassificeras filter vid en specifik partikelstorlek, 0,4 µm, och den eventuella elektrostatiska laddningen i filtermediet (vid F7-F9) laddas ur genom att man doppar en bit av filtermediet i Isopropanol. Effektiviteten vid det lägsta värdet bestämmer sedan filterklassen.

Denna metod har inget samband eller relation till de luftföroreningar som mäts utomhus i våra städer idag, vid PM2,5 och PM10, utan är ett laboratorietest med ett standardiserat teststoft. Lägg därtill att man börjar mäta även PM1, de minsta och mest ohälsosamma partiklarna på de mest förorenade platserna i världen.

Nya filterklasser

Men, i den nya standarden ISO16890 kan man direkt relatera dessa partiklar till hur många procent partiklar ett filter tar bort ur tilluften. De nya filterklasserna kommer därför att bli: ISO ePM1, ISO ePM2,5, ISO ePM10 och ISO Coarse. Filtret ska efter urladdning klara minst 50% i respektive klass för att uppnå klassificeringen.

Tidplan

Själva omröstningen av standarden har under våren tyvärr dragit ut på tiden. Tidsplaneringen för implementering av den nya standarden ser idag ut så här:

• Den nya ISO-standarden publiceras i slutet av 2016.

• EN/ISO-standard för Europa publiceras i början av 2017.

• Nationell SIS-standard (omskriven för Sverige) beräknas vara klar sommaren 2017.

• Eftersom den nya standarden kommer innebära en stor omställning på filtermarknaden, och en ännu större omställning för våra kunder, så har standardiseringsorganet CEN i Europa röstat för en övergångsperiod på 18 månader. Det innebär att både EN779:2012 och nya ISO16890 blir båda giltiga till halvåret 2018. Därefter kommer enbart ISO16890 att gälla.

Mer information

Efter sommaren 2016 kommer Camfil att informera mer konkret om vad standarden innebär. Det kommer att finnas gott om teknik- och informationsmaterial att tillgå. Håll utkik på våra webbplatser och i sociala medier.

Frågor?

Har du frågor och funderingar redan nu? Kontakta våra lokala säljkontor eller läs mer i vår broschyr ”PM1 – Små partiklar en hälsorisk”. Här hittar du mer information om just PM1, PM2,5 och PM10.

 

 

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss