Molekylärlabbet – på besök i TechCenter

09 juni 2016
Camfil_39

Molekylärfilter. När vi pratar om den här typen av filter har vi ett brett spektra av användningsområden. Det kan vara allt ifrån att få bort matoset i det lilla köket, till att rena luften från aggressiva gaser i till exempel en pappersmassafabrik som vill oxidera elektriska komponenter i ställverken och därmed stoppa processen.

Molekylärfilter som i folkmun är kolfilter för odörer eller gasfilter för kemiska gaser. Allt ifrån små filterkassetter till jättestora ”hus” fulla med exempelvis aktivt kol för att rena stora mängder av förorenad luft som släpps ut från industriella processer. Partikelfilter och det som de skall filtrera i form av partiklar är relativt enkelt att mäta och dimensionera. Men när det kommer till komplicerade reningsprocesser så ställs det helt andra krav på mätmetoder och framförallt utrustning i labben för att kunna bestämma vilken typ av molekylärfiltermedia man skall använda.

Ett riktigt komplicerat exempel är kolfilterinstallationen vid bygget av motorvägstunneln under Madrid för ett antal år sedan. Tanken var att ventilera ut bilavgaser ur tunneln och släppa ut dem ovanför mark, inne i staden. Men det skulle innebära en miljökatastrof att ventilera ut avgaserna orenade. Projekteringen av molekylärfilterdelen krävde mängder av analyser och mätningar av trafiken i Madrid för att få en uppfattning av koncentrationer av avgaser. Hur mycket kol behövs och hur länge verkar det innan man måste byta ut det? Effekten av kolets absorption avtar med tiden och med avseende på koncentrationen i luften. Man kan inte fixa detta med en fingerknäppning och en kvalificerad gissning.

Nej, här krävdes det avancerad laboratoriesimulering. Av den anledningen anlitades Camfil, eftersom vi har det enda avancerade molkylärlabbet i världen där man kan testa den här typen av filter i full skala. Vanligtvis testar man prover av filtermedia i ett provrör och tillför en gas. Men vårt Molekylärlabb i Trosa har dessutom en stor blandningskammare där olika gaser kan blandas och sedan köras genom fullskalefilter. Det ger en helt annan, och mer rättvis bild, eftersom en enskild gas beter sig på ett sätt, och sammansatt med andra gaser blir effekten en helt annan. På så sätt kunde vi hjälpa bygget av motorvägstunneln med rätt kolfilterinstallation.

Camfils TechCenter ligger i Trosa, Camfils vagga, och en del av labbet är för avancerad molekylärtest. Vi forskar där om mätmetoder för AMC (Airborne Molecular Containment) och utvecklar molekylärfilter. Vi har tillgång till testrigg för kolprover och olika molekylärfilter.

 

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss