Filterskolan 20 år – lär dig mer om luftfilter

19 maj 2016
Camfil_31

Tiden går och utvecklingen går framåt. I år är det dryga 20 år sedan Filterskolan såg sitt ljus i en mer ordnad och strukturerad form. Camfil var pionjärer med utbildning och information om luftfilter och Filterskolan har pågått sedan dess. I alla år har den varit ett bra konkurrensmedel på marknaden och en möjlighet att kunna berätta ärligt och öppet om hur luftfilter fungerar, och vilka filter som är lämpliga till olika ändamål.

Camfil var ju tidiga, redan 1974, med att installera en av Europas tre första testriggar i Trosa för att testa filter enligt dåtidens standard. Utan en testrigg för att testa filter i full skala har man som leverantör inga möjligheter att dokumentera och visa ett luftfilters alla viktiga prestanda. Det är inte heller möjligt att utveckla nya produkter med förbättrad prestanda. Nu gäller ju standarden EN779:‪2012 för test av luftfilter och om något år kommer en ny global ISO-standard att ersätta den. För Camfil har det alltid varit självklart att kunna leva upp till de krav som finns på ett luftfilter. Det vill vi också kunna föra fram till våra kunder på ett tekniskt och seriöst sätt. De senaste åren har vi utbildat runt 3 000 personer i vår Filterskola, och vi ser ingen minskning av behovet. Snarare, med framtida förändringar i filterklassificeringar, så kommer behovet av information och utbildning bara att öka. Det betyder att vi i snitt kört en Filterskola varje vecka någonstans runtom i Sverige. Det är allt ifrån de planerade dagarna som finns att anmäla sig till på vår hemsida, dels förfrågningar om från våra kunder lokalt.

Det jag berättade om i förra veckans blogg var om de krav som saknas i många av dagens luftfilter-upphandlingar. Det har blivit ett stort fokus på att spara energi i ventilationsanläggningar. Det är bra, eftersom dessa anläggningar står för en avsevärd mängd av de kilowattimmar som går åt för att förse våra fastigheter med en god luftomsättning Det krävs energi för att pressa luft genom ett luftfilter men det är nödvändigt för att det skall fånga upp så mycket av de skadliga och förorenande partiklarna som möjligt. Vi säger alltid att ett luftfilter inte i första hand är avsedd att vara någon energisparare, det är till för att rena luften så bra som möjligt. Därför är det fokus på bra filtrering i första hand och sedan när man valt filterklass efter sitt behov så tittar man på bästa val för energianvändningen.

Filterskolan är ett utmärkt forum att få lite mer insikt i hur olika filtertyper fungerar, vilka krav man skall ställa på filter i olika sammanhang och hur man skall välja för att få så bra resultat som möjligt. Med dagens behov av att filtrera bort de små cancerogena partiklar och gaser, PM1 och framförallt mindre, ur luften in i våra fastigheter så behövs det information och utbildning om vad man bör installera i form av luftfilter. Vi ger en gedigen neutral och opartisk värdering i vår Filterskola. Den föreläses av teknisk kunnig personal och vi väljer att inte prata försäljning. Det är därför som den blivit så populär bland våra kunder, såväl offentliga som privata fastighetsägare.

Filterskolan består idag av grundkurs, fortsättningskurs och energikurs. Du väljer själv vilka kurser du vill studera!

Läs mer och anmäl dig på Filterskolan

 

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss