Ställ rätt krav i filterupphandlingar

11 maj 2016
A multi-ethnic group of high school age students are sitting at their tdesk and are working on a homework assignment together.

Som leverantör av luftfilter jobbar vi ständigt med upphandlingar av olika slag. Det är alltifrån sjukhus, statliga och kommunala fastigheter till privata fastighetsbolag som industrier. Luftfiltren ska bidra med hälsosam inomhusluft via ventilationssystemen i våra arbetsplatser och bostäder. Och inte minst i våra skolor där barnen växer upp. Man kan läsa i en mängd rapporter hur ett bra inneklimat och ren luft i skolan bidrar till förbättrad hälsa, ökar barnens prestations- och inlärningsförmåga avsevärt och håller dem pigga under eftermiddagen. Då är det självklart inga undantag som får gälla när det kommer till rening av luften som tas in, kan vi tycka.

Ska man klara att ta bort de små partiklarna i PM1 ur tilluften så krävs det bra F7 filter som lägst med en filtreringseffektivitet av över 50 % på 0,4 µm partiklar. Vi kan inte nog upprepa detta. Det finns många rapporter som visar på fakta att dessa filter är nödvändiga. Med våra luftfilter i filterklass F7 eller högre så tar vi bort minst 50 % av de små cancerogena partiklarna och det tycker vi är ett minimum.

Tyvärr finns det sällan krav på riktigt bra filterklasser i upphandlingarna numera. Den enda oberoende instans som kan garantera att filtren har en bra nivå på filtreringseffektivitet är P-märkningen från SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Där har vi sedan 1996, då filterbranschen gick samman för att garantera bra luftfilter, jobbat hårt för att få in detta som krav i de flesta upphandlingar. Men det är inte lätt att utveckla filter med hög filtrering i varje filterklass samtidigt som man vill ha låga tryckfall och därmed låg energianvändning. Fokus har i första hand blivit alldeles för hårt fokuserat på energibesparing som förstahandskrav.

Idag är det mer den europeiska branschorganisationen Eurovent Certita Certifications energi- och effektivitetsklassificering som figurerar. Den är i och för sig bra, ger god information om filtrets alla egenskaper och skall vara en neutral tredjepartscertifiering. Skillnaden är att luftfilters filtreringsegenskaper har en förmåga att hamna på så låga värden som standarden EN779:2012 kräver för att hålla energianvändningen så låg som möjligt. För ett F7 filter så är kravet 35 % minimum effektivitet (ME) på 0,4μm partiklar, medan P-märkningen är som minst 50 %. Jämfört så är det en skillnad där P-märkta filter är 43 % bättre på att ta bort de små PM1-partiklarna.

Man sparar mycket energi på att sätta in lägre filterklasser men ohälsan är för oss, och borde vara för alla upphandlande bolag, det allra viktigaste att ta hänsyn till. Det går att handla billiga filter men i längden är det alltid mer lönsamt att kräva kvalitet.

Vi har lyckats att kombinera dessa båda egenskaper, hälsoeffekt/hygieneffekt och energianvändning i vårt nya Hi-Flo ll XLT7 A+. Ett luftfilter som sätter hälsa och välbefinnande för människor i första hand.

 

Läs mer i Svensk Ventilations rapport om ren luft här 

 

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss