Energisnålare och effektivare luftrening på norra Europas bästa flygplats

28 april 2016
Camfil_25

Köpenhamns flygplats, eller Copenhagen Airport som den kallas internationellt, grundades 1925 och var då en av de första kommersiella flygplatserna i världen. År 2011 utsågs den både till Europas mest effektiva och norra Europas bästa. Nu ska Camfils lösningar skydda de anställda och resenärerna från dålig luft.

Ett problem för alla flygplatser är de stora mängder utomhusluft som dras in i terminaler och andra byggnader. Utomhusluft som ofta är fylld av farliga partiklar och gaser. Föroreningarna kommer från flygplanen, men också alla markfordon som sköter driften av luftfarten.

Copenhagen Airport har höga ambitioner när det gäller att skydda hälsan hos både flygresenärer och flygplatsens cirka 22 000 anställda. Därför har man installerat ett ventilationssystem med 2-stegsfiltrering bestående av F7 påsfilter för partikelfiltrering samt kolfilter för molekylär filtrering. Allt i syfte att effektivt filtrera och absorbera partiklar, lukter och gaser från luften i flygplatsens samtliga terminalbyggnader.

Camfil A/S har ett mångårigt samarbete med Copenhagen Airport och förser ventilationen med Camfil XLT 7 påsfilter och CamCarb CEX003 kolpatroner. För en tid sedan levererades ett nytt ventilationssystem till flygplatsen, med samma typ av luftfilter med samma specifikationer, men från en annan filterleverantör. För att vara säkra på att filtren levde upp till önskade prestanda vad gäller energiförbrukning och effektivitet valde flygplatsen att jämföra den andra leverantörens filter med Camfils. Resultaten visade att Camfils filter erbjöd både en betydligt lägre energiförbrukning och högre filtreringseffektivitet. Och tack vare detta renar Camfils produkter nu även luften i den nya ventilationsanläggningen. Trevlig resa!

 

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss