Makt över luftföroreningarna

20 april 2016
Camfil_24

Jordens atmosfär vet inte av några fysiska gränser. Luften flödar fritt över nationsgränserna, och föroreningarna från ett land kan färdas långa sträckor och påverka miljön i ett annat. Detta kallas för ”gränsöverskridande luftföroreningar”.

Nu har vi träffat Anna Engleryd, ansvarig för FN:s förhandlingar för att begränsa luftföroreningarna på norra halvklotet. Anna är ordförande för FN:s konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar och senior rådgivare på Naturvårdsverket. I vårt senaste nummer av AirMail berättar hon om konventionens viktiga arbete och om behovet av att specialister på luftföroreningar inomhus och utomhus samarbetar mer för att främja folkhälsan.

”Jag hoppas vara ordförande länge nog för att åstadkomma en förändring i arbetet med konventionens mål att minska utsläppen av tungmetaller, långlivade organiska föroreningar, svavel, NOx (kväveoxider), lättflyktiga organiska föreningar, ammoniak och fina partiklar i länderna. Siffrorna visar på behovet av att göra fler framsteg, bara i EU dör över 400 000 människor varje år av luftföroreningar. Luftföroreningar är helt tydligt ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
problem.”

Läs hela artikeln här

 

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss