Kommunerna blundar för den verkliga faran

24 mars 2016
Camfil_16

Många av oss har troligtvis sett bilderna från Peking. Smogen och luftföroreningarna som lägger sig som ett lock över staden och färgar himmelen grå och beige. En naturlig reaktion blir att glädjas över att vi bor i Sverige, där luften är klar och frisk. Eller? Nej, faktum är att luften är riktigt smutsig även i vårt land. Framförallt är det små osynliga partiklar som färdas i luften och kommer ner i våra lungor när vi andas. Därför har varje kommun som uppgift att rapportera exakt hur många partiklar utomhusluften runt staden innehåller.Problemet är att kommunerna missar att rapportera om de allra farligaste partiklarna.

Partiklar mäts enligt skalan PM (Particulate matter). Partiklar som benämns PM2,5 och PM10 är mindre än 2,5 respektive mindre än 10 μm (mikrometer) i storlek. Dessa partiklar rapporterar kommunerna helt korrekt om, även om så här ”stora” partiklar inte är speciellt farliga för oss människor. De fångas nämligen upp av flimmerhåren i våra andningsorgan innan de når lungorna.

Sen finns det partiklar som kallas PM1. Dessa bildas bland annat i förbränningsprocesser från till exempel dieselmotorer, utsläpp från industrier och sopförbränning. Enligt samma logik är dessa partiklar mindre än 1 mikrometer i storleken. Men de är betydligt farligare för oss människor. PM1-partiklarna är nämligen tillräckligt små för att smita förbi flimmerhåren, vidare ner i lungorna och ut i kroppen via blodomloppet. Och vad händer då?
Jo, forskning visar att PM1-partiklar faktiskt orsakar cancer, demens och hjärt- och kärlsjukdomar. De förstör livet för enskilda människor och får sjukvårdskostnader att skena. Därför är det extremt viktigt att kommunerna även tvingas redovisa de minsta PM1-partiklarna – de som verkligen skadar vår hälsa. Först då kan vi veta hur det egentligen står till med luftkvaliteten i städerna.
Var gärna med och sprid kunskapen!

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss