Filterskolan, del 1: tänk på vad du andas

25 februari 2016
Camfil_10

Är det inte rätt konstigt att vi människor tycker det är fullt normalt att fundera på vad vi äter eller dricker, men aldrig ens reflekterar över vad vi får ner i våra lungor? Luften vi andas borde väl också påverka våra kroppar, precis på samma sätt som mat eller dryck gör?

Och visst, nu bekräftar också allt fler studier att partiklar i luften har negativa effekter för vår hälsa. Barn är desto mer känsliga än vuxna, bland annat på grund av att barns luftvägar och lungfunktion är under utveckling. Flera studier visar också att partiklar och luftföroreningar från trafik påverkar barnets lungfunktion negativt ända fram till tonåren, och att effekterna förmodligen kvarstår till vuxen ålder.

Men vad kommer alla dessa farliga partiklar ifrån? År 2012 klassificerade Världshälsoorganisationens (WHO) internationella cancerforskningsinstitut IARC (International Agency for Research on Cancer) föroreningar från dieselmotorer som cancerframkallande för människor. Året efteråt klassificerade samma institut föroreningar i utomhusluft som cancerframkallande för människor.

Detta betyder att luften vi andas i våra städer i det långa loppet ger oss cancer. Det finns också skadliga antropogena partiklar som tillkommit genom mänskliga aktiviteter, från till exempel förbränningsprocesser och industriella utsläpp. Och luften är tyvärr full av dem.

Under många år har vi på Camfil utbildat människor i vår filterskola. Här lär vi ut grundläggande kunskaper om luft och varför det är viktigt att ha ett bra luftfilter för luften vi andas. Det här var bara några exempel på hur de farliga partiklarna uppstår, och vi kommer prata mer om dem längre fram i filterskolan. Tills nästa bloggpost, fundera på vilket luftfilter du har i din ventilation och hur ofta du utsätts för luft med skadliga partiklar. Det finns nämligen riktigt bra luftfilter som kan hjälpa dig!

Nyfiken? Här hittar du Filterskolan!

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss