Om du vill städa mindre – städa luften

18 februari 2016
Camfil_7

Våra filter renar luften och tar samtidigt bort dammet i din anläggning. Den rena luften skyddar också dina produkter i pågående produktion och de som finns i ditt färdiglager. Dålig luft ger upphov till huvudvärk, astma och luftvägsirritationer, som i sin tur påverkar personalens hälsa och deras prestationsförmåga. Ren luft, däremot, leder till minskad sjukfrånvaro, bättre arbetsprestation och ökat välbefinnande.

Camfils luftrenare för bland annat industrin är en patenterad luftrenare med marknadens bästa HEPA-filter. Luftrenaren fungerar som ett komplement till den befintliga ventilationen och ger sänkta energikostnader, effektivare produktion och en hälsosammare arbetsmiljö med mindre damm och färre skadliga partiklar.

En effektiv luftrenare hjälper till att cirkulera den befintliga inneluften, och därför behöver inte lika mycket kalluft tas utifrån för att värmas upp till dyra energikostnader. Luftrenaren kan arbeta i reningszoner och hålla extremt ren luft på ytor som är särskilt känsliga, samtidigt som övriga delar av lokalen kan hålla en lägre kravnivå. Det spar pengar och driftsstörningar på grund av att damm och smuts minimeras.

Vi använder Absolute HEPA filter i alla luftrenare, eftersom de renar luften på mekaniskt vis istället för elektrostatiskt – som tillför luften skadliga ämnen som ozon och fria radikaler. Luftrenarna kan också kompletteras med molekylärfilter för att ta bort skadliga gaser och odörer.

Läs mer i broschyren Luftrenare.

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss