Rätt filter räddar museiföremålen

11 februari 2016
På museum finns mängder av verk som behöver skyddas från luftföroreningar.

Du kanske har hört talas om hur till exempel museer, stadsarkiv och konstgallerier jobbar för att skydda sina föremål, så att de ska hålla så länge som möjligt? Föremålen bryts långsamt ner av till exempel fukt, temperatur och luftföroreningar. Antika föremål är extra känsliga för dålig utomhusluft som tar sig in genom ventilationen och ut i museilokalerna. Ibland lägger man också stora pengar på att restaurera föremål som skadats på det här viset.


Det finns dock bra lösningar, och det är i många fall en bättre ekonomisk affär att förhindra nedbrytningen än att restaurera föremål som tagit skada. I lokaler som innehåller föremål som är känsliga för dålig luft är det extra viktigt att använda luftfilter i lägsta klass F7. Den här klassen har över 50% reningseffektivitet på små partiklar på 0,4 μm, och tar hand om partiklarna innan de kan skada föremålen och människorna i lokalen. För att ytterligare förbättra inomhusmiljön kan man använda ett kombinerat kol- och partikelfilter, till exempel Camfils City-Flo XL, eller vid höga koncentrationer: CityCarb.

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss