Vissa dagar är extra roliga på jobbet

02 februari 2016

Sedan 2006 har Camfil Svenska AB vartannat år genomfört kundundersökningar för att utveckla företagets olika verksamheter. Syftet med kundundersökningen är att identifiera, mäta och utveckla våra framgångsfaktorer. Målet är att bli en effektiv partner och leverantör, och i undersökningen får våra kunder sätta betyg på nyckelområden samt vilka områden som är viktigast att förbättra och utveckla.

På en skala 1–5 ligger Camfil efter senaste NKI på fina 4,38, och har successivt förbättrats varje gång sedan mätningen utförts. Camfil Svenska AB ligger på en mycket hög nivå när det gäller utveckling, produktkvalitet, sortimentshöjd, kundservice, säljinsatser, leveranssäkerhet och total kundtillfredsställelse.

För oss är det allra viktigaste att lyssna på våra kunder och vara en så bra leverantör som vi bara kan. Tack för de fina betygen!

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss