Ren luft till våra OS-idrottare!

02 februari 2016

Sveriges Olympiska Kommitté har startat ett samarbete med Camfil för ren luft till våra olympier. Utomhusluftens kvalitet diskuteras ofta för hur den påverkar människors vardagshälsa, men självklart är luftkvalitet även viktigt när det gäller idrottsprestationer. I snart tio år har Camfil och SOK diskuterat betydelsen av ren luft för att atleterna ska kunna prestera så bra som möjligt, och nu är samarbetet igång på allvar.

SOK och Camfil har startat ett luftkvalitetsprogram för atleterna, före och under Olympiska spelen 2016. Utomhusluften har vi svårt att göra någonting åt, men när det gäller luften inomhus kan vi påverka kvaliteten på olika sätt. Våra olympier befinner sig inomhus en stor del av dygnet och det är då som återhämtningen är som viktigast och har stor påverkan på kommande prestationer. Då vill man undvika att vistas i miljöer med förorenad luft. Träningsanläggningar och atleternas hemmiljö kan få unikt effektiva luftfilter som uppladdning inför OS. Rummen i OS-byn kommer också att utrustas med Camfils nyutvecklade och patenterade luftrenare City M, för att atleterna ska andas ren luft även under tävlingarna. Mätningar av luftkvalitet och prestationer hos de aktiva atleterna kommer att utvärderas tillsammans med Karolinska Institutet.

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss