Kol- och kemfilter bevarar värdefulla museiföremål

13 September 2018 På museum finns mängder av verk som behöver skyddas från luftföroreningar.

Det finns många olika behov av att använda sig utav någon typ av kem- eller kolfilter. Med dagens luftföroreningar så utsätts byggnader och antika föremål för nedbrytning.

Den förorenade luften är ett ständigt gissel när det gäller vår inomhusmiljö där utomhusluften tas in via ventilationssystemen. Där är det av största vikt att använda effektiva luftfilter av lägst filterklass ePM1 60%. För att ytterligare förbättra luftkvaliteten inomhus (IAQ, Indoor Air Quality) kan man med fördel byta ut partikelfiltren mot ett kombinerat kol- och partikelfilter, som Camfils City-Flo XL.

På platser som museum, konstgallerier, bibliotek och dokumentarkiv i exempelvis kommuner och stat är den primära uppgiften att bevara föremål och dokument åt kommande generationer. Olämpliga omgivningsförhållanden kan orsaka obotliga skador på ömtåliga museiföremål. Bland kritiska parametrar kan nämnas temperatur, luftfuktighet, belysning, partikelföroreningar (damm), molekylära föroreningar (gaser) och ohyra. Det är ur kostnadssynpunkt betydligt mer ekonomiskt att förhindra nedbrytning, s.k. ”förebyggande konservering”.

Molekylär filtrering är en kostnadseffektiv metod för att kontrollera skadliga föroreningar och skapa säkra förvarings- och visningsförhållanden. Det finns olika lösningsmodeller allt efter typ och halt av gasformiga föroreningar, typ av föremål som skall skyddas och ventilationssystemets utformning. Vill du veta mer? Läs mer i vår broschyr Molekylärfiltrering bevarar museiföremål.

Följ oss